Xin nói thẳng với Bộ trưởng

68

Trên mục Thời sự – suy nghĩ của Tuổi Trẻ, nhà báo Bùi Thanh đã đặt vấn đề với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vụ việc liên quan đến trạm thu phí BOT Cai Lậy. 

Tuổi Trẻ