Tặng Huân chương, thưởng 20% giá trị thu hồi cho người tố cáo tham nhũng

53

Người tố cáo tham nhũng được tặng huân chương dũng cảm, còn được trích thưởng thêm 20% tài sản thu hồi trong vụ việc mình tố cáo, nhưng tiền thưởng không vượt quá 10 tỉ đồng. Đó là một nội dung trong dự thảo thông tư liên tịch quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng, được Thanh tra Chính phủ thông báo ngày 4.4, tại hội thảo lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo thông tư này.

Một nội dung quan trọng và là động cơ tích cực cho mọi công dân tham gia công tác phòng, chống tham nhũng. Lâu nay, người tố cáo tham nhũng thường gặp nạn, bị trù dập, bị tố cáo ngược, thậm chí bị đe dọa tới mạng sống. Nhưng đổi lại, họ không có gì ngoài tấm giấy khen nếu như đấu tranh thắng lợi. Với một tấm giấy khen, liệu có nhiều người dám xông vào chốn hiểm nguy này. Dư luận còn nhớ những giọt nước mắt tủi nhục của những người tố cáo tiêu cực tham nhũng tại Bệnh viện Hoài Đức – Hà Nội trong ngày họ nhận khen thưởng.

Tất nhiên người tố cáo tham nhũng không vì mục đích kiếm tiền mà vì lẽ công bằng, vì góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Tuy nhiên, sẽ không công bằng nếu như không trả công cho họ xứng đáng.

Xét cho cùng, tài sản tham nhũng sẽ mất đi hoàn toàn khi không bị phát hiện, thu hồi. Còn nếu như có người tố cáo và đưa ra chứng cứ giúp cơ quan pháp luật phát hiện tội phạm, thì đồng tiền tham nhũng mới có cơ hội thu hồi lại. Vậy thì, chi 20% số tiền đó để thưởng cho người tố cáo là quá hợp lý. Người có công góp phần phá án tham nhũng lớn, họ được thưởng đến 10 tỉ đồng là hoàn toàn xứng đáng, đồng tiền đó không những lương thiện, mà còn là đồng tiền có từ sự lập công.

Nguồn : http://canhbaovn.com/tang-huan-chuong-thuong-20-gia-tri-thu-hoi-cho-nguoi-to-cao-tham-nhung.html