NÓNG: Xe chở Tổng thống Putin xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng!

28

 Đoàn xe chở Tổng thống Nga Putin đang di chuyển trên đường phố Đà Nẵng.

NÓNG: Xe chở Tổng thống Putin xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 1.

Mercedes-Benz S600 Pullman, một trong những chiếc xe được đăng ký trong dàn xe chuyên dụng phục vụ Tổng thống.

NÓNG: Xe chở Tổng thống Putin xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đoàn xe di chuyển dưới mưa.

NÓNG: Xe chở Tổng thống Putin xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 3.

NÓNG: Xe chở Tổng thống Putin xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 4.

Đoàn xe di chuyển dưới mưa./

NÓNG: Xe chở Tổng thống Putin xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 5.

Cận cảnh xe chuyên dụng phục vụ phái đoàn Tổng thống Nga.

NÓNG: Xe chở Tổng thống Putin xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 6.

Đoàn xe phục vụ phái đoàn Tổng thống Nga.

nguồn  :soha