Hội thi kỹ thuật Tăng – Thiết giáp toàn quân năm 2017

49

 

Ngày 17/8, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội thi kỹ thuật Tăng – Thiết giáp (TTG) toàn quân năm 2017, tại Lữ đoàn TTG 574, Quân khu 5.

Đây là đơn vị đại diện cho lực lượng Tăng – Thiết giáp Quân khu 5 tham gia Hội thi ở khối thứ nhất (các lữ đoàn TTG thuộc quân khu).

Hội thi kỹ thuật Tăng - Thiết giáp toàn quân năm 2017 - Ảnh 1.

Thực hiện nội dung thi ngày kỹ thuật

Hội thi năm nay đã khai mạc ngày 5-7 tại Quân khu 9 với 36 đơn vị tham gia và được chia thành 4 khối:

Các lữ đoàn TTG thuộc quân khu; các lữ đoàn TTG, lữ đoàn HQĐB, lữ đoàn BBCG thuộc các quân đoàn, Quân chủng Hải quân và Binh chủng TTG; các tiểu đoàn TTG độc lập và tương đương; các đại đội thiết giáp thuộc bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố (mỗi quân khu chọn một đơn vị tham gia).

Nội dung thi theo 2 phần, lý thuyết và thực hành, gồm 4 môn: Thi vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) giỏi; thi hoạt động ngày kỹ thuật và khu kỹ thuật; thi đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thi nhận thức chung.

Các lực lượng tham gia thi của Lữ đoàn TTG 574, Quân khu 5 đã tập trung mọi nỗ lực làm công tác chuẩn bị chu đáo từ con người đến VKTBKT, đều hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu đề ra và được Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi đánh giá cao.

Hội thi kỹ thuật Tăng - Thiết giáp toàn quân năm 2017 - Ảnh 2.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Đăng Trường, Tiểu đội trưởng sửa chữa cơ tăng, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn TTG 574 tham gia thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tham gia Hội thi kỹ thuật TTG toàn quân năm 2017, Lữ đoàn TTG 574 xác định mục đích tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Đồng thời là một dịp tốt để thống nhất các quy định trong thực hiện nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của VKTBKT; nâng cao trình độ nhận thức, năng lực thực hành quản lý, khai thác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn của đơn vị đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

soha