Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An

15

 

Do ảnh hưởng của bão Damrey, TP Hội An (Quảng Nam) mưa lớn trong 2-3 ngày qua và bị ngập sâu, có chỗ ngập tới hơn 1m.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 1.

Người Hội An di chuyển trong lũ

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 2.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 3.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú và lạ lẫm lội nước đi chụp hình

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 4.

Có du khách phải vác va ly qua đoạn lụt

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 5.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 6.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 7.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 8.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 9.

Ô tô chết máy, xe máy phải di chuyển bằng thuyền

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 10.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 11.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 12.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 13.

Việc di chuyển khách của các công ty tour rất khó khăn, phải dùng thuyền tăng bo qua các đoạn lụt

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 14.

Du khách nước ngoài thích thú lội nước, chụp hình trong lũ ở Hội An - Ảnh 15.Nguồn:soha.vn