Chiếc “Taxi chiến trường” lừng danh của Việt Nam trong Kháng chiến chống Mỹ

16

Vào đầu thập niên 1970, Việt Nam bắt đầu được viện trợ xe thiết giáp chở quân bánh xích Type 63.

Xe thiết giáp chở quân (APC) bánh xích Type 63 có mã định danh công nghiệp YW-531, do Tập đoàn NORINCO của Trung quốc chế tạo, trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam nó được gọi bằng cái tên K-63.

Đây là chiếc APC xương sống của Việt Nam trong giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ. Theo đánh giá, K-63 ưu việt hơn loại M113 của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở sức cơ động, khả năng lội nước cũng như bảo vệ an toàn cho kíp chiến đấu.

Hiện nay xe bọc thép K-63 đã gần như không còn trong thành phần trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị tăng – thiết giáp.

Chiếc Taxi chiến trường lừng danh của Việt Nam trong Kháng chiến chống Mỹ - Ảnh 1.

soha