Bây giờ có loại cán bộ bỏ tiền chạy chức nếu được giao quyền sẽ tìm cách vơ vét thu lại

12

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang) đã nói như vậy khi thảo luận tại hội trường chiều 6.11 về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 vừa được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.

Ông Nguyễn Mai Bộ cho biết: Cử tri mong muốn được chuyển đến Quốc hội câu hỏi là có hay không có tham nhũng trong công tác bổ nhiệm cán bộ, công chức, bởi lẽ nếu có thì báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng chưa đầy đủ.

“Còn nếu không thì tại sao việc bổ nhiệm cán bộ công chức đúng quy trình mà người tài có đức không được bổ nhiệm, một bộ phận cán bộ có đạo đức kém hơn, năng lực hạn chế hơn lại được bổ nhiệm. Tai hại hơn, khi được bổ nhiệm, lại được tổ chức cho họ quyền lớn là quyền hành dân, hành doanh nghiệp”, ông Bộ nói.

Ông Bộ nhấn mạnh: Cá nhân tôi cho rằng, tham nhũng trong bổ nhiệm cán bộ là có là vì theo tâm lý không có lửa thì không có khói, cho nên dân gian mới kết luận “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ” hẳn là đúng. Tôi rất đồng tình với ĐB Đặng Thuần Phong có nhận xét, nạn chạy chức chạy quyền là một trong 6 bất an của xã hội ta. Ngoài nguyên nhân hậu duệ, quan hệ, tiền tệ thì quy định của pháp luật cán bộ công chức chúng ta thiếu chặt chẽ nên dẫn đến tham nhũng. Cụ thể, ở điều 27, 28 Luật Cán bộ công chức có quy định mục đích, nội dung đánh giá cán bộ công chức nhưng không quy định phương pháp đánh giá công chức bằng quy định pháp luật nên đánh giá cán bộ công chức, kể cả đánh giá bổ nhiệm phụ thuộc rất nhiều vào đánh giá.

Cho nên trong thực tiễn có 1 câu đánh giá mà trường hợp nào cũng đúng và chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau. Hai người có hai đặc tính tốt như nhau và hay uống rượu nhưng lại nhận xét một tay hay uống rượu mà tốt và một tay tốt nhưng hay uống rượu. Giả sử nếu đây là đánh giá của người có trách nhiệm trong bổ nhiệm cán bộ thì đây là tai hại đến đâu.

Ông Bộ nhấn mạnh: Tôi rất chia sẻ với cơ quan có trách nhiệm trong PCTN vì rất khó và cán bộ tham nhũng, hành vi tham nhũng là nhận nhận hối lộ, đưa hối lộ. Cả hai người này đều không bao giờ khai báo và người thứ ba thì không có chứng cứ hoặc không thể chứng minh. Do đó, cần phải chống tham nhũng trong công tác cán bộ.

“Nếu công tác cán bộ không tốt sẽ tạo ra cán bộ yếu kém nhưng hệ lụy nguy hiểm hơn là sẽ tạo ra thế hệ tham nhũng thứ 2 xuất hiện. Bởi vì khi họ đã bỏ tiền chạy chức, chạy quyền thì nếu được giao quyền sẽ tính bài thu lại và không cách nào thu lại khác là tham nhũng tiếp theo”, ông Bộ nói, đồng thời đề nghị, chúng ta phải sửa luật cán bộ công chức, bổ sung quy định đánh giá cán bộ công chức trước khi bổ nhiệm.
XUÂN HẢI – ĐỨC THÀNH

Nguồn : http://canhbaovn.com/bay-gio-co-loai-can-bo-bo-tien-chay-chuc-neu-duoc-giao-quyen-se-tim-cach-vo-vet-thu-lai.html