Ảnh bộ đội Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

178

Trong kháng chiến chống Mỹ, QĐND Việt Nam không ngừng lớn mạnh, càng đánh càng thắng, chiến thắng ngày càng lớn.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Mỹ hà hơi, tiếp sức cho Ngô Đình Diệm xây dựng miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. Mỹ, ngụy tiến hành chiến lược “chiến tranh một phía”, đổ tiền, của xây dựng chính quyền và ngụy quân và tìm diệt các cơ sở cách mạng, phá hoại Hiệp định Geneva. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bắt đầu. Trong ảnh, bộ đội địa phương tiến công trận Núi Thành, ngày 28/5/1965.

Dân quân tải đạn, phục vụ chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Quân Mỹ rút chạy khỏi Khe Sanh năm 1968.

Quân ngụy bị bắt trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972.

Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân ta đã mở nhiều chiến dịch tiến công từ nhỏ tới lớn, giải phóng từng phần tiến tới giải phóng toàn bộ miền Nam, thống nhất đất nước. Có thể nói, đây là cuộc chiến tranh phức tạp, lâu dài, gay go, quyết liệt và tốn nhiều xương máu nhất.

Nữ dân quân Nguyễn Thị Kim Lai xã Hương Phong, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bắt sống phi công Rôbíncơn, ngày 20/9/1965.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 17 Công binh đang xử lý, vô hiệu hóa những quả bom tọa độ của địch, đánh vào khu vực sư đoàn làm nhiệm vụ chiến đấu tại Quảng Trị, năm 1972.

Tiểu đội thông tin của Trung đoàn 27, mặt trận B5 Trị Thiên – Huế do đồng chí trung sĩ Trần Minh Quang phụ trách đang theo sát đơn vị truy kích địch tại Quảng Trị.

Chỉ có những con người, những chiến sĩ quả cảm vẫn trụ vững giữa Thành cổ đã nát tan vì bom đạn!

Trong giai đoạn này, QĐND Việt Nam, quân giải phóng miền Nam không ngừng lớn mạnh, càng đánh càng thắng và chiến thắng ngày càng lớn. Trong ảnh, chuẩn bị vũ khí, khí tài, sẵn sàng đối phó với giặc Mỹ xâm lược từ trên không ở miền Bắc.

Bác Hồ đến thăm các chiến sĩ trực phòng không.

Bảo quản tốt khí tài tên lửa phòng không đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Anh hùng phi công tiêm kích MiG-21 Phạm Tuân bắn rơi “ngáo ộp” B-52 trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”.

Quân đoàn 2 đánh chiếm và làm chủ chi khu quân sự Bình Thuận và thị xã Phan Thiết, ngày 19/4/1975.

Bằng mọi phương tiện các chiến sĩ giải phóng Tây Nguyên đưa nhân dân trở về ổn định đời sống.

Từ hướng Bắc theo đường số 1 tiến vào giải phóng Đà Nẵng, ngày 29/3/1975.

Mũi thọc sâu Quân đoàn 4.

Xe tăng quân đoàn II tiến đánh Dinh độc lập.

Mừng chiến thắng ở Hà Nội.

Nguyễn Đoan Huy

Kiến thức